Sterrendiensten voor gemeenten en overheden spitsten zich toe op participatie, buurt- mantelzorg, zorgondersteuning en dagbesteding. Het welbevinden en de veiligheidsaspecten voor zorgvrager en zorgggever, gemeenten en overheden  zijn hierbij de terugkerende vaste toetselementen. De zorgkwaliteit wordt constant meetbaar en inzichtelijk voor u gemaakt waardoor u als gemeenten en overheden aan uw wettelijke taken kan voldoen. Deze Sterrendiensten zijn maatwerk, dynamisch en zorgvrager gebonden. Door de wijze waarop Sterrendiensten uitvoering en invulling  geeft aan zorgvormen, kunnen gemeenten, overheden en burgemeesters voldoen aan hun zorgplichten voor haar inwoners. Op die wijze geven gemeenten invulling aan de eisen die de wet haar stelt ( wmo, jeugdwet, participatiewet en transitie 2014,2015,2016 en verder ) en de 3D's zijn door deze manier van werken samen met  Sterrendiensten geïmplementeerd. De nieuwe wetgeving wordt correct uitgevoerd en verantwoording kan worden genomen voor gekozen beleid van gemeenten en overheden. Sterrendiensten voldoen aan de  nieuwe wijze van werken zoals de landelijk overheid beoogt, dichterbij de burger georganisserd door de gemeenten.

thuiszorg    mantelzorg    netwerkzorg    buurtzorg    huishoudelijkezorg    gezinszorg    opvoedingsondersteuning   jeugdzorg   kindercoaching   ouderenzorg   persoonsgebondenzorg    pleegzorg  eigenkrachtondersteuning  zorgbemiddeling   zorgbegeleiding   thuishulp    maat(jes)zorg     netwerkzorgcoaching    buddyzorg

© 2012. ZorgSterren. Alle Rechten Voorbehouden